Niklas Luhmann
życiorys
dorobek
inspiracje
kontynuacje

NL w Polsce
tłumaczenia
opracowania
nawiązania

luhmann.pl
idea
teksty
redakcja
   
Luhmann w Polsce
tłumaczenia - opracowania - nawiązania

  • Kostro Cezary, Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna, Nomos, Kraków 2001
  • Gdula Maciej, Koncepcja komunikacji w teorii socjologicznej Niklasa Luhmanna, w: Rubikon. Kwartalnik Naukowy, nr 1-4/2004 (24-27), s.99-108
  • Kurowski Marek, Paradoks i ironia, czyli krótki kurs socjologii Niklasa Luhmanna, w: Rubikon. Kwartalnik Naukowy, nr 1-4/2004 (24-27), s. 79-98
  • Winczorek Jan, Niklas Luhmann jako socjolog prawa (część I), w: Rubikon. Kwartalnik Naukowy, nr 1-4/2004 (24-27), s.109-127
  • Kaczmarczyk Michal, Radykalny funkcjonalizm Niklasa Luhmanna na tle wspólczesnej teorii spolecznej, w: Niklas Luhmann, 2007, Systemy spoleczne. Zarys ogólnej teorii, tlum. Michal Kaczmarczyk, Kraków, Nomos, s. xix-lvii
  • Skapska Grazyna, Niklas Luhmann i teoria systemów spolecznych. Wstep do wydania polskiego, w: Niklas Luhmann, 2007, Systemy spoleczne. Zarys ogólnej teorii, tlum. Michal Kaczmarczyk, Kraków, Nomos, s. vii-xviii